Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

-
Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer