Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Vervolgevaluatie wet biometrie in de vreemdelingenketen (33.192) (T02407)

- 33192, M en T02407

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen; Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen

De commissie besluit de status van toezegging T02407 openstaand te laten en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren