Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren (33.118) (T02442)

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 17 december 2019.

-
Toezegging T02442 - Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986, S)

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 17 december 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer