Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2019
1.
35275, A

Verzamelwet SZW 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35275 af te doen als hamerstuk

2.
35294

Verlenging werkingsduur Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en verhoging toetredingsleeftijd

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35294 af te doen als hamerstuk

3.
35074, S

Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit de behandelwijze van de brief (35074, S) in de Tweede Kamer af te wachten en deze brief vervolgens opnieuw te agenderen.

4.
21.501-31, S

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 10 december 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief (21501-31, S) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit naar aanleiding van het ontvangen uitstelbericht inzake de beantwoording van de nadere vragen over het herstel omissie uitbetaling kindgebonden budget in schriftelijk overleg te treden met de regering. Tevens zal per brief worden verzocht de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters en naar aanleiding van het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel uiterlijk voor 16 december 2019 naar de Kamer te zenden.

De commissie stelt vast dat - gelet op de ontvangst van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Participatiewet - de Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34325) begin 2020 kan hervatten. Daartoe zal contact opgenomen worden met het Tweede Kamerlid Karabulut.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren