Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 december 2019
1.
Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 over de kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg (33506, AG en bijlage)

De commissie heeft met instemming kennisgenomen van de brief, maar heeft op een tweetal punten nog vragen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 10 december 2019 geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). Toezegging T02596 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.

2.
Transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 (31016/34650, D en bijlagen)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

3.
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 10 december 2019 geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). Toezegging T02566 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.

4.
Naar een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2019 (31839, M)

De commissie besluit tot mondeling overleg over zowel de organisatie van de jeugdzorg als de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. Het op 21 januari 2020 van 16.30 tot 17.30 geplande overleg zal met een half uur worden uitgebreid.

5.
Rondvraag

Het lid Rookmaker (Fractie-Otten) informeert naar de stand van zaken m.b.t. het voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Wet op het be­vol­kings­on­der­zoek in ver­band met ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ter­rein van pre­ven­tief me­disch on­der­zoek.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer