Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 december 2019
1.
Begrotingsstaten 2020

Met betrekking tot de wetsvoorstellen:

- Begrotingsstaat Koning 2020 (35.300 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (35.300 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2020 (35.300 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.300 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (35.300 B)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2020 (35.300 C)

brengt de commissie blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake reactie op motie-Schalk c.s. (34430 / 35300, J) aan te houden tot 17 december 2019.

3.
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake voortgang standpuntbepaling eindrapport staatscommissie (34430, K) aan te houden tot 17 december 2019.

4.
Toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474

Toezegging Nieuwe technieken en persoonlijke levenssfeer (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588); Toezegging Klachtrecht bij CTIVD (34.588)

De brief van de minister van Defensie, tevens de minister voor de AIVD, van 12 november 2019 inzake evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34588, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474 blijven open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman