Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
Toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474

Toezegging Nieuwe technieken en persoonlijke levenssfeer (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588); Toezegging Klachtrecht bij CTIVD (34.588)

De brief van de minister van Defensie, tevens de minister voor de AIVD, van 12 november 2019 inzake evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34588, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474 blijven open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman