Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake reactie op motie-Schalk c.s. (34430 / 35300, J) aan te houden tot 17 december 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman