Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (35.300 IIA)

-
Begrotingsstaten 2020

Met betrekking tot de wetsvoorstellen:

- Begrotingsstaat Koning 2020 (35.300 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (35.300 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2020 (35.300 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.300 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (35.300 B)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2020 (35.300 C)

brengt de commissie blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman