Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

-
Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer