Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 inzake Urgenda-maatregelen (35.237)

-
35.237

Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 inzake Urgenda-maatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer