Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
T02792

Toezegging De Kamer informeren over het gesprek met de banken inzake de negatieve spaarrente (35.300)

De commissie besluit, bij afwezigheid van de leden Van Strien (PVV) en Ester (ChristenUnie), de bespreking van de toezegging aan te houden tot 17 december 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren