Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

-
34.877, J

De commissie besluit de vierde voortgangsrapportage Sint Eustatius d.d. 5 december 2019 (34.877, J) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman