Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV)

-
35.000 IV / CXIX, N

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie, met uitzondering van de leden van de fractie van de PVV, stelt een brief aan de regering vast met vragen over de eerste voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, N). De commissie verzoekt beantwoording van de brief uiterlijk 17 januari 2020, 12.00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman