Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
31288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 december 2019 inzake Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek (31288, J) aan te houden totdat de Strategische agenda in de Tweede Kamer inhoudelijk is behandeld.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman