Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 december 2019
1.
35.300 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 over de kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg (33506, AG en bijlage)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie om fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.

3.
Toezegging T02566 - Multiproblematiek

Brief van de minister van VWS van 19 november 2019 in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie om fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.

4.
Rondvraag

De staf zal de commissie informeren wanneer het wetsvoor­stel tot wij­zi­ging van de Wet op het be­vol­kings­on­der­zoek in ver­band met ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ter­rein van pre­ven­tief me­disch on­der­zoek bij de Tweede Kamer wordt ingediend.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer