Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie stelt voor op 4 februari 2020 een plenair debat met de minister van BZK te houden over:

- het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel;
- de eerste kabinetsreactie daarop;
- de motie-Schalk c.s. (35300, L).

De commissie zal dit de minister per brief mededelen. Daarin zal zij ook aandringen op spoedige toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie en op uitvoering van de motie-Schalk c.s. De commissie besluit de uitvoeringsstatus van deze motie ('niet uitgevoerd') niet te wijzigen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman