Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)

- 35179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari 2020.

- 35238

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari 2020.

- 35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren