Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
T02792

Toezegging De Kamer informeren over het gesprek met de banken inzake de negatieve spaarrente (35.300)

De commissie besluit de brief van 6 december (35.300, AF) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02792 als voldaan te registreren. Tevens besluit de commissie om de wenselijkheid van een gesprek met de Nederlandsche Bank in januari 2020 ter bespreking te agenderen.

-
T02797

Toezegging Het onderzoek van het CPB naar de effectiviteit van de arbeidskorting en de kabinetsreactie aan de Eerste Kamer aanbieden (35.300)

De commissie besluit de informatie terzake van de arbeidskorting in de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Belastingplan 2020 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02797 als voldaan te registreren.

-
T02796

Toezegging De Kamer een overzicht te sturen met daarin de extra uitgaven sinds het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (2017) (35.300)

De commissie besluit de brief (35.300, AG) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02796 als voldaan te registreren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren