Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het onderzoek van het CPB naar de effectiviteit van de arbeidskorting en de kabinetsreactie aan de Eerste Kamer aanbieden (35.300) (T02797)

- T02797

Toezegging Het onderzoek van het CPB naar de effectiviteit van de arbeidskorting en de kabinetsreactie aan de Eerste Kamer aanbieden (35.300)

De commissie besluit de informatie terzake van de arbeidskorting in de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Belastingplan 2020 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02797 als voldaan te registreren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren