Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Werkprogramma 2020-2021 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10 december 2019 (33411, D)

De commissie besluit de brief van 10 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Zij verzoekt de staf navraag te doen bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur naar nadere informatie over het onderwerp 'digitalisering'.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer