Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren (33.118) (T02442)

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissie besluit de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen na het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986)

-
Toezegging T02442 - Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986, S)

De commissie besluit toezegging T02442 als openstaand te beschouwen, in afwachting van de vierde nulmeting die uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 de Kamer wordt toegezonden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer