Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissie besluit de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen na het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986)


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer