Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34.746)

-
T02649

Toezegging Jaarlijks toezenden van informatie over de toepassing van de verlenging van voorlopige hechtenis (34.746)

De commissie besluit de brief van 11 december 2019 van de minister van Justitie en Veiligheid voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren