Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
Toezegging toezending Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren