Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 december 2019
1. 35262

Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 17 december 2019.

2. 33996, N

Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken; Organiseren van kansspelen op afstand

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 35300 VI, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de opgaven voor een sterke rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit de brief van 9 december 2019 te betrekken bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op een nader te bepalen datum omstreeks februari/maart 2020 zal plaatsvinden.

4. 33032 / 33514 (R1998), O

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie besluit op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5. T02649

Toezegging Jaarlijks toezenden van informatie over de toepassing van de verlenging van voorlopige hechtenis (34.746)

De commissie besluit de brief van 11 december 2019 van de minister van Justitie en Veiligheid voor kennisgeving aan te nemen.

6. Toezegging toezending Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.

7. Rondvraag

De commissie bespreekt het kennismakingsgesprek met de Hoge Raad, dat hedenmiddag plaats zal vinden, voor.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren