Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
32043, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 14 januari 2020 geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De commissie besluit voorts tot een mondeling overleg met de minister van SZW over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel en de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters, bij voorkeur te houden omstreeks eind februari 2020.

-
T02788

Toezegging Werkagenda uitvoeringstoetsen (35.300)

De commissie besluit toezegging T02788 als voldaan te beschouwen en de brief (35.300, AH) voor kennisgeving aan te nemen


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren