Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2019
1.
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De PvdA-fractie (Nooren) geeft te kennen nog aanvullende vragen te willen stellen. De commissie besluit op 14 januari 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

Verslag schriftelijk overleg (34758, B)

De commissie neemt de brief van 9 december 2019 in reactie op de vragen van 20 november jl. (34758, B) voor kennisgeving aan.

3.
Implementatie donorregistratiesysteem

Verslag nader schriftelijk overleg (33506, AI)

De commissie neemt de brief van 11 december 2019 in reactie op de vragen van 20 november jl. (33506, AI) voor kennisgeving aan.

4.
Mondeling overleg met de minister van VWS

De commissie stelt de brief waarmee de minister van VWS wordt uitgenodigd voor het mondeling overleg op 21 januari 2020 over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel, ongewijzigd vast.
De commissie neemt tevens kennis van de brief van 16 december 2019 (34104, U) in reactie op de als bijlage bij de brief van 4 november jl. gevoegde vragen (34104, T).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer