Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Arib Wet Kinderombudsman (31.831)

- Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

Verslag schriftelijk overleg (34758, B)

De commissie neemt de brief van 9 december 2019 in reactie op de vragen van 20 november jl. (34758, B) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer