Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2020 inzake plenair debat eindrapport Staatscommissie (34430, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beslist op 11 februari 2020, na het debat, over de uitvoeringsstatus van de motie-Schalk c.s. (35300, L; nu: niet uitgevoerd).

-
35300 B / 35300, C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen; Miljoenennota 2020

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 inzake voorstellen samen trap-op, samen trap-af (35300 B / 35300, C) besluit de commissie op 21 januari 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over deze brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman