Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgang Natura 2000 (32.670)

-
Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

Brief - met drie bijlagen - van de minister van LNV van 16 december 2019 (35334, G)

De commissie besluit de brieven van de minister van LNV over de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek, 32670, C; 32670, D; 32670, E en 35334, G, voor kennisgeving aan te nemen. De commissie heeft deze brieven reeds betrokken bij het debat inzake Spoedwet aanpak stikstof dat plaatsvond op 17 december 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer