Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GL) verzoekt de commissie de staf om nadere informatie inzake het werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) (33411, D).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer