Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)

-
Rondvraag

- Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt of al een datum bekend is voor het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat. Dit is nog niet het geval. De commissie stelt daarom voor dit debat te houden op 10 maart 2020.

- Het lid Van Pareren (FVD) geeft aan dat de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak te kennen heeft gegeven over een aantal onderwerpen in gesprek te willen gaan met de commissie. De commissie besluit een initiatief van de Raad af te wachten.

- Het lid Van Dijk (SGP) geeft aan dat door meerdere leden de suggestie is gedaan om van de conceptbrief over zijn motie inzake een verbod op (online)gokken (33996, N) een commissiebrede brief te maken. De commissie bespreekt deze suggestie en besluit er geen commissiebrede brief van te maken. De fracties van SP, OSF, 50PLUS, ChristenUnie en PvdD sluiten zich aan bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren