Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
32043, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

-
T02789

Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 18 december 2019 (35.300, AI) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02789 als deels voldaan te beschouwen in afwachting van de tweede fase, te weten de toezending van het samenhangende beeld ter zake van de dubbele vergrijzing en de effecten daarvan op de gehele samenleving.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren