Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 januari 2020
1.
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De fractie van de PvdA (Nooren) levert, mede namens de fractie van GroenLinks, inbreng voor het nader voorlopig verslag.

2.
Toezegging T02375 - Voortgangsrapportage elektronische gegevensuitwisseling zorg

Brief van de minister voor MZS van 13 december 2019 (27529, L): derde Voortgangsrapportage Wet Cliƫntrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie neemt de brief van de minister voor MZS van 13 december 2019 (27529, L) voor kennisgeving aan. Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd, zodra het aangekondigde voorstel voor herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming beschikbaar is.

3.
35300 XVI

Brief van de minister van VWS van 16 december 2019 (35300 XVI, C) met overzicht mutaties na Najaarsnota op VWS-begroting

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 16 december 2019 (35300 XVI, C) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer