Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)

-
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De fractie van de PvdA (Nooren) levert, mede namens de fractie van GroenLinks, inbreng voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer