Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 januari 2020
1.
35254

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
35300 B / 35300, C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen; Miljoenennota 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 inzake voorstellen samen trap-op, samen trap-af (35300 B / 35300, C) wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en PvdA (Koole).

3.
Rondvraag

Het lid Vos (PvdA) legt de optie op tafel het debat op 4 februari 2020 over het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel met een breed gesteunde motie af te sluiten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman