Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Start Invest-NL

Brief van de minister van EZK van 16 januari 2020 (35123, L)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 16 januari 2020 aan te houden tot de toezeggingen uit het debat naar aanleiding van de Machtigingswet Invest-NL zijn vastgesteld.

-
Invest International

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2019 (28165, S)

De commissie besluit de brief van de minister voor BHO van 20 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer