Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 januari 2020
1.
Advies Luchtvaartsector' van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 14 januari 2020 (35334, K)

De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk te leveren op 28 januari 2020. De commissies besluiten dit advies in het vervolg in de commissie EZK/LNV te behandelen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer