Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 januari 2020
1.
21.501-07, BB

Brief van de minister van Financiën inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief (21.501-07, BB) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Inventarisatie behoefte aan gesprek met diverse relevante instellingen in het domein van de commissie Financiën

De commissie:
- besluit tot een besloten briefing met de Algemene Rekenkamer n.a.v. het rapport "bankenresolutie in Nederland";
- besluit tot een gesprek met de Raad van State als begrotingsautoriteit in het kader van het Europees Semester, omstreeks eind maart;
- besluit - door tussenkomst van de minister van EZK - tot een gesprek met het CPB over de langetermijnverkenning en de houdbaarheidsstudie; en,
- ziet thans af van een gesprek met DNB en AFM, tot het moment dat zich een concreet en voor de Eerste Kamer relevant onderwerp aandient.

3.
Rondvraag

De commissie stelt de commissie SZW voor het mondelinge overleg van 10 maart 2020 met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vernieuwing van het pensioenstelsel te verbreden tot een overleg van beide commissies en de minister van Financiën eveneens uit te nodigen voor dit overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren