Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 januari 2020
1.
32.317, KO

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-raad 23-24 januari 2020; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

2.
32.317, KP

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019; JBZ-Raad

De commissies besluiten de antwoordbrief van de minister voor Rechtsbescherming van 14 januari 2020 over Verordeningen bewijsverkrijging en betekening, alsmede over de conclusies over de alternatieven voor detentie voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren