Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 januari 2020
1.
35122

Wet straffen en beschermen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 februari 2020.

2.
33032 / 33514 (R1998)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk en de fractie van de ChristenUnie (Bikker). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en SP. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
34775 VI, AX

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie neemt kennis van de brief van 12 juli 2019 van de minister voor Rechtsbescherming en besluit deze te betrekken bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op 10 maart 2020 zal plaatsvinden.

4.
T02812

Toezegging De Kamer een afschrift toesturen van een brief aan de Tweede Kamer inzake het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (34.997)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker). De minister van Justitie en Veiligheid zal verzocht worden de vragen te beantwoorden vóór het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op 10 maart 2020 zal plaatsvinden.
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
T02559

Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS, d.d. 20 december 2019 (EK 32299, M), een commissiebrede brief te sturen naar de minister voor Rechtsbescherming over de invulling van de toezegging. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
Inventarisatie onderwerpen beleidsdebat staat van de rechtsstaat

De commissie inventariseert de onderwerpen voor het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat (d.d. 10 maart 2020). De geselecteerde onderwerpen zullen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid doorgeleid worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren