Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wfz (32.398) (T02559)

-
T02559

Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS, d.d. 20 december 2019 (EK 32299, M), een commissiebrede brief te sturen naar de minister voor Rechtsbescherming over de invulling van de toezegging. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren