Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer een afschrift toesturen van een brief aan de Tweede Kamer inzake het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (34.997) (T02812)

- T02812

Toezegging De Kamer een afschrift toesturen van een brief aan de Tweede Kamer inzake het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (34.997)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker). De minister van Justitie en Veiligheid zal verzocht worden de vragen te beantwoorden vóór het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op 10 maart 2020 zal plaatsvinden.
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren