Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 januari 2020
1.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), Curaçao, 7-10 januari 2020

Verslag van een bijeenkomst; Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

De Eerste Kamerleden die deel uitmaakten van de Staten-Generaaldelegatie naar het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 7 tot en met 10 januari 2020 te Curaçao doen mondeling verslag in de commissie van het IPKO en de werkbezoeken die zij daarnaast hebben afgelegd in Bonaire en Curaçao.

2.
T01222

Brief van de minister van BZK inzake aanbieding 35e Voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

De commissie besluit de brief van de minister van BZK inzake de aanbieding van de 35e voortgangsrapportage Sint Maarten voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman