Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031

Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 januari 2020 inzake verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (34031, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02152 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman