Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit tot een commissiebrief aan de initiatiefnemer alvorens het wetsvoorstel te agenderen voor verdere plenaire behandeling. De concept-commissiebrief zal per e-mail aan de commissie worden toegezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren