Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgang Natura 2000 (32.670)

-
Advies Luchtvaartsector' van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 14 januari 2020 (35334, K)

De commissie stelt vast dat er geen fracties zijn die inbreng wensen te leveren. De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 14 januari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer