Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.251)

- 35251

Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer