Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 januari 2020
1.
35179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Inbreng wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), CDA (Essers), PvdA (Sent), PVV (Van Strien - uiterlijk 29 januari), ChristenUnie (Ester), en SGP (Schalk).

2.
35238

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Inbreng wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Strien - uiterlijk 29 januari)

3.
35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), PVV (Van Strien - uiterlijk 29 januari), SP (Van Apeldoorn) en ChristenUnie (Ester).

4.
T02818

Toezegging Toezenden eindrapportages onderzoeken IV-organisatie en IV-portfolioproces van de Belastingdienst (35.302); Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de eindrapportages van de onderzoeken naar de IV-organisatie en het IV-portfolioproces van de Belastingdienst; Belastingdienst

De commissie besluit toezegging T02818 als voldaan aan te merken en de eindrapportages onderzoeken IV-organisatie en IV-portfolioproces van de Belastingdienst (35.302, Q) te betrekken bij het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretaris(sen) van Financiën.

5.
T02776

Toezegging Toezenden integrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

De commissie besluit toezegging T02776 als openstaand te blijven beschouwen en het besluit inzake de behandelwijze aan te houden tot het moment dat het tweede deelrapport inzake het IBO Toeslagen is ontvangen.

6.
T02717

Toezegging Opnemen reflectie inzake lage rentestanden in Miljoenennota (CXXXI)

De commissie besluit toezegging T02717 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren